Ολύνθου 54, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 54351

Τηλέφωνο: 2310915808

Κινητό: 6972238553

E-mail: oikoenes@gmail.com

Υπεύθυνος: Κοκαρτζιάς Στέργιος

Κατηγορία: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Επισκεψιμότητα: 40071

Ιστοσελίδα: http://www.oikosenergeia.gr